Skip to content

Top 100 Tourist Destinations in India

TOC

Top 100 List

Top 100 Tourist Destinations in India

 1. Taj Mahal, Agra
 2. Jaipur, Rajasthan
 3. Goa Beaches
 4. Kerala Backwaters
 5. Varanasi, Uttar Pradesh
 6. Delhi
 7. Mumbai
 8. Udaipur, Rajasthan
 9. Ladakh, Jammu and Kashmir
 10. Hampi, Karnataka
 11. Rishikesh, Uttarakhand
 12. Darjeeling, West Bengal
 13. Mysore, Karnataka
 14. Shimla, Himachal Pradesh
 15. Ranthambore National Park, Rajasthan
 16. Khajuraho, Madhya Pradesh
 17. Andaman and Nicobar Islands
 18. Amritsar, Punjab
 19. Jaisalmer, Rajasthan
 20. Mahabaleshwar, Maharashtra
 21. Pondicherry
 22. Auli, Uttarakhand
 23. Coorg, Karnataka
 24. Manali, Himachal Pradesh
 25. Agra Fort, Agra
 26. Srinagar, Jammu and Kashmir
 27. Gulmarg, Jammu and Kashmir
 28. Kanyakumari, Tamil Nadu
 29. Puri Beach, Odisha
 30. Rameswaram, Tamil Nadu
 31. Pushkar, Rajasthan
 32. Munnar, Kerala
 33. Ooty, Tamil Nadu
 34. Haridwar, Uttarakhand
 35. Nainital, Uttarakhand
 36. Ajanta and Ellora Caves, Maharashtra
 37. Kovalam Beach, Kerala
 38. Andhra Pradesh Capital Region
 39. Mount Abu, Rajasthan
 40. Thekkady, Kerala
 41. Tirupati, Andhra Pradesh
 42. Alleppey Backwaters, Kerala
 43. Jodhpur, Rajasthan
 44. Kodaikanal, Tamil Nadu
 45. Mahabalipuram, Tamil Nadu
 46. Lucknow, Uttar Pradesh
 47. Kolkata, West Bengal
 48. Mahabodhi Temple, Bihar
 49. Belur Math, West Bengal
 50. Gokarna, Karnataka
 51. Guwahati, Assam
 52. Puducherry Beaches, Puducherry
 53. Dwarka, Gujarat
 54. Madurai, Tamil Nadu
 55. Tiruchirappalli, Tamil Nadu
 56. Ajmer, Rajasthan
 57. Mathura, Uttar Pradesh
 58. Vrindavan, Uttar Pradesh
 59. Shirdi, Maharashtra
 60. Lonavala, Maharashtra
 61. Maheshwar, Madhya Pradesh
 62. Chitrakoot, Madhya Pradesh
 63. Sravanabelagola, Karnataka
 64. Hampi, Karnataka
 65. Gwalior, Madhya Pradesh
 66. Warangal, Telangana
 67. Vijayawada, Andhra Pradesh
 68. Hampi, Karnataka
 69. Kochi, Kerala
 70. Kaziranga National Park, Assam
 71. Havelock Island, Andaman and Nicobar Islands
 72. Bandipur National Park, Karnataka
 73. Palakkad, Kerala
 74. Thanjavur, Tamil Nadu
 75. Pondicherry, Puducherry
 76. Agra, Uttar Pradesh
 77. Jaisalmer, Rajasthan
 78. Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh
 79. Udaipur, Rajasthan
 80. Srinagar, Jammu and Kashmir
 81. Jaipur, Rajasthan
 82. Mysore, Karnataka
 83. Varanasi, Uttar Pradesh
 84. Hampi, Karnataka
 85. Khajuraho, Madhya Pradesh
 86. Goa, Goa
 87. Jodhpur, Rajasthan
 88. Rishikesh, Uttarakhand
 89. Delhi, Delhi
 90. Darjeeling, West Bengal
 91. Mahabaleshwar, Maharashtra
 92. Ooty, Tamil Nadu
 93. Coorg, Karnataka
 94. Shimla, Himachal Pradesh
 95. Manali, Himachal Pradesh
 96. Nainital, Uttarakhand
 97. Kodaikanal, Tamil Nadu
 98. Puri, Odisha
 99. Rameswaram, Tamil Nadu
 100. Haridwar, Uttarakhand